Normale bloeddrukwaarden

Normale bloeddruk. Eigenlijk wordt hiermee bedoeld wat zijn nu normale waarden voor een bloeddruk? Deze vraag houdt veel mensen bezig. Het is een goede vraag waar niet direct een eenduidig antwoord op te geven is. Behoudens de normale bloeddrukschommelingen gedurende de dag zijn leeftijd, geslacht, medicijngebruik of onderliggende ziektebeelden ook van invloed op de bloeddruk. Het is wel zeer terecht dat veel mensen graag hun bloeddruk willen controleren, gezien de risico’s die een te hoge bloeddruk met zich mee brengt. Zekerheid over het verloop van uw eigen situatie krijgt u pas wanneer u regelmatig de bloeddruk meet.

Normale bloeddruk (waarden bloeddruktabel)

Zoals eerder aangegeven op deze pagina is niet eenduidig aan te geven wat een “normale” bloeddruk is, vanwege de vele factoren die de bloeddruk bepalen. Wel is aan te geven wat een richtlijn is voor de normale waarden van de bloeddruk. In onderstaand schema vindt u waarden en een korte aanduiding. Deze tabel bevat de richtlijn zoals gevolgd wordt door de W.H.O. (Wereld Gezondheidsorganisatie).
De bovendruk = de maximale druk die wordt opgebouwd in de aorta of hoofdslagader bij het samentrekken van de linkerhartkamer.
De onderdruk = het minimum van de druk die optreedt tussen twee samentrekkingen van het hart in, als het hart zich weer vult met bloed.

tabel normale waarden bloeddruk
W.H.O. tabel normale bloeddruk

Opmerking bij deze tabel: De grens van 135 mmHG geldt als normale bovendruk gemeten in de thuissituatie. Bij 20% van de mensen die de bloeddruk laat meten bij de arts heeft aldaar een hogere bloeddruk. Deze hogere bloeddruk wordt ontstaat door het zogenaamde “witte-jassen” effect.

Normale bloeddruk per leeftijd

Normale bloeddruk is niet altijd hetzelfde. Er wordt bedoeld de bloeddruk die geldt voor een representatieve groep mensen in een bepaald gebied (land) en geslacht. Zo is de normale bloeddruk in Afrika gemiddeld anders dan in West-Europa. In Nederland houdt het RIVM bij wat de gemiddelde normale bloeddruk is bij mannen en vrouwen. In onderstaande tabellen is af te lezen de gemiddelde bloeddruk systolische (bovendruk) en diastolische (onderdruk)voor Nederlandse mannen en vrouwen ingedeeld naar leeftijd.

Tabel gemiddelde systolische bloeddruk
Bron: RIVM tabel systolische bloeddruk
Tabel diastolische bloeddruk naar leeftijd en geslacht
Bron: RIVM tabel diastolische bloeddruk

Waarom bloeddruk meten?

Bloeddruk meten is van groot belang en zou eigenlijk voor iedereen een routine moeten worden. Ook wanneer er sprake is van normale bloeddruk is het verstandig om te meten. Hoe eerder u merkt dat de bloeddruk hoger wordt des te beter. Hoge bloeddruk is een groot gevaar voor uw gezondheid.
Het kan leiden tot hart-en vaatziekten en aanverwante aandoeningen aan organen.
U merkt vaak niet dat u last heeft van een hoge bloeddruk en u zal dan ook niet snel naar de huisarts gaan om uw bloeddruk te laten meten.
Echter is het van groot belang dat u toch uw bloeddrukwaarde komt te weten.

Percentage mensen met hoge bloeddruk

Naarmate je ouder wordt neemt de kans op hoge bloeddruk toe. In Nederland heeft het RIVM de volgende data gepubliceerd in 2012.

Tabel percentage hoge bloeddruk
Bron: RIVM tabel percentage hoge bloeddruk.
Bijna iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die zijn leven lang medicijnen moet nemen om de bloeddruk te reguleren.
Deze medicijnen helpen de bloeddruk op niveau te houden, maar hebben ook bijwerkingen. Het zijn tenslotte lichaamsvreemde stoffen.
Bij heel veel mensen die nu hun leven vast zitten aan medicijnen en artsbezoek had dit voorkomen kunnen worden door tijdig in te grijpen. Dit kan door te bekijken hoe u de levensstijl kunt verbeteren. Dat kan zijn door gezondere voeding, door te stoppen met roken en veel koffie en meer te bewegen. Dit laatste staat buiten kijf als een van de grotere oorzaken onderliggend aan hoge bloeddruk. In de opsomming mag zeker ook de factor stress niet ontbreken.
Kortom er zijn veel zaken die u zelf kunt doen om een gezonde bloeddruk te behouden.

Meten is weten!

Door de gevolgen van hoge bloeddruk zijn zeer veel mensen op relatief jonge leeftijd gestorven en konden na een periode van hard werken
niet of maar kort genieten van de periode van pensioen. Het is een trieste constatering, maar helaas realiteit.
U wilt er, ook bij het ouder worden, toch zijn voor uw kinderen? U wilt vermoedelijk ook graag genieten van uw kleinkinderen?
Hier kunt U zelf veel aan doen! Begin bij het regelmatig meten van uw bloeddruk. U kunt hiervoor naar de huisarts gaan,
maar het heeft voordelen om zelf de beschikking te hebben over een bloeddrukmeter. Bij de huisarts is het slechts een momentopname en
zegt weinig over uw meetresultaten over een langere periode.
U kunt met de juiste bloeddrukmeter veilig thuis uw bloeddruk meten.

Thuis bloeddruk meten

Thuis meten van bloeddruk heeft de volgende voordelen: Ten eerste is het belangrijk dat u rust voordat u de bloeddruk gaat meten en
niet net op weg bent geweest naar uw huisarts (beweging, stress). Veel mensen hebben last van stress als ze bij de dokter
zijn waardoor hun bloeddruk dan te hoog is, dit wordt ook wel het witte jassen effect genoemd.
Tenslotte is het belangrijk dat het meten van de bloeddruk op vaste tijden wordt gedaan. Daarom is het prettig en beter als u uw bloeddruk thuis kan meten.

Omron is de marktleider wereldwijd en produceert bloeddrukmeters die bijzonder nauwkeurig zijn
en die een groot aantal metingen opslaan in het geheugen. De Omron bloeddrukmeters worden tevens in ziekenhuizen en huisartspraktijken gebruikt.
De Omron bloeddrukmeters zijn zeer gebruikersvriendelijk, met een druk op de knop weet u in enkele seconden uw bloeddruk. Bloeddrukmeter Omron M6 Comfort wordt aanbevolen door de Nederlandse Hartstichting.

Bloeddrukmeter Omron M6 Comfort
Omron M6 Comfort bij CheckFit €62,75

Als er een apparaat toegevoegde waarde heeft voor uw gezondheid dan is het wel een eigen bloeddrukmeter.
Je kunt niet alles voorkomen, maar tijdig meten maakt bewust en dat is op al een stap in de goede richting.
Een langer leven is langer genieten van alles wat u heeft opgebouwd!

normale bloeddruk in stand houden door regelmatig te meten met Omron bloeddrukmeter

Vrijblijvend advies over bloeddruk en bloeddruk meten?
Neem contact op via: info@normale-bloeddruk.nl