Hoge bloeddruk

Hoge bloeddruk

Het hart is een soort pomp die bij elke samentrekking bloed door de slagaderen stuwt. De kracht waarmee dit gebeurt geeft druk op de (slag)aderen. Door verschillende factoren zoals erfelijkheid, stress, slaapproblemen, overgewicht en ongezonde levensstijl kan deze druk te hoog worden. In medische termen wordt er dan gesproken over hoge bloeddruk.

Symptomen hoge bloeddruk

In het algemeen merk je helemaal niets van hoge bloeddruk. Het is niet voor niets dat alleen in Nederland al een miljoen mensen lijden aan hart en vaatziekten. Zonder het te merken heeft de hoge bloeddruk in combinatie met andere factoren hiervoor gezorgd.

bij hoge bloeddruk aanbevolen om thuis bloeddruk te meten
thuis bloeddruk meten aanbevolen door artsen

Langdurig hoge bloeddruk of ernstig verhoogde bloeddruk geeft de volgende symptomen:

– hoofdpijn
– duizeligheid
– wazig zien
– misselijkheid
– pijn op de borst
– kortademigheid

Wanneer is bloeddruk te hoog?

De bloeddruk is te hoog wanneer de systolische druk (bovendruk) hoger is dan 140 mmHG. Voor mensen boven de 80 jaar geldt een bloeddruk van 150 mmHG als acceptabel. Deze richtlijn geldt sinds 2013. De diastolische druk (onderdruk) wordt minder benadrukt. Algemeen geldt nog steeds dat deze onderdruk beter niet boven de 90 mmHG komt.

Nieuwe norm cardiologen

In Europa bepaalt de ESC (European Society of Hypertension) de norm voor hoge bloeddruk. In 2013 is er een belangrijke koerswijziging geweest van de ESC. Voorheen werden er twee grenzen aangegeven. Een voor de diastolische druk (onderdruk) en een voor systolische druk (bovendruk). De cardiologen zijn tot de conclusie gekomen dat er geen enkel bewijs is voor hart en vaatziekten als gevolg van een te hoge onderdruk. Dit is opvallend daar in het verleden door artsen erg op de onderdruk gelet werd. Aan de andere kant logisch. Immers de grootste druk op de aderen vindt plaats bij het samentrekken van de hartspier en deze druk, de bovendruk, is bepalend.

Nieuwe norm behandeling

Het voorschrijven van bloeddrukverlagende medicijnen wordt meer maatwerk. In het verleden zijn te vaak onnodig medicijnen voorgeschreven waarvan het effect niet altijd bewezen is. Preventieve maatregelen tegen hoge bloeddruk zal het steeds vaker gegeven advies worden van artsen. Denk hierbij aan het bestrijden van overgewicht, voldoende bewegen, stoppen met roken en gezonde voeding. Het thuis meten van de bloeddruk of het laten meten door thuiszorgmedewerkers krijgt een grotere en belangrijke rol. Dit laatste is ook weer logisch. Immers zonder het te weten ontwikkelen veel mensen hart en vaatziekten doordat ze nauwelijk iets merken van de te hoge bloeddruk. Een bloeddrukmeter zal in de toekomst in bijna geen enkel huishouden ontbreken.

Reguliere behandeling met medicijnen

Mocht een verandering naar een gezonde levensstijl er niet voor zorgen dat de bloeddruk lager wordt dan worden door de huisarts medicijnen voorgeschreven. Hier zijn verschillende methoden voor:
– Betablokkers zorgen ervoor dat het hart minder snel klopt.
– Plastabletten. Teveel vochtdruk in de aderen wordt verminderd door de nieren     sneller te laten werken.
– Aceremmers en calciumantagonisten zorgen ervoor dat aderen verwijd worden
Soms is het nodig om een combinatie van deze medicijnen te gebruiken om het gewenste effect te bereiken. Nadelen van medicijnen zijn, behalve dat men deze levenslang moet gebruiken, de bijwerkingen. Het lichaam went ook op den duur aan medicijnen. Het is dan ook verstandig om regelmatig te bloeddruk te meten om de werking van de medicijnen te controleren.

Nieuwe behandeling hoge bloeddruk

Een nieuw soort behandeling wordt sinds enkele jaren door verschillende academische ziekenhuizen toegepast en getoetst. Dit gebeurt op dit moment bij patienten bij wie het aanpassen van de levensstijl en het gebruiken van medicijnen onvoldoende heeft geholpen om de bloeddruk te verlagen. Men heeft ontdekt dat de bloeddruk daalt wanneer de zenuwen om de nierslagaders worden onderbroken. De zenuwverbinding tussen de hersenen en de nieren wordt hiermee onderbroken. Deze ingreep wordt gedaan via een catheter en plaatselijk verhitting. De resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Het ontdekken van nieuwe methoden past helemaal in het doel dat gesteld is door medische autoriteiten om het groter wordende probleem en de gevolgen van hoge bloeddruk terug te dringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *